Skärpt läge

Skärpt läge

Skärpt läge
  • Apple Podcasts Logo Sverige
    Trophy icon 88
  • Apple Podcasts Logo Sverige
    Trophy icon 173

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap
Uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. Diskussionerna handlar till stor del om den militära delen av totalförsvaret. Länsstyrelserna vill lyfta fram vad den civila delen av totalförsvaret är. Vi har därför skapat podden Skärpt läge som publiceras i sex avsnitt under 2022.
Podden gör nedslag i delar av samhället som är dagens civila försvar. Men framför allt ger Skärpt läge utrymme för diskussioner om hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt. Podden tar även upp hur det civila försvaret såg ut under kalla kriget. Dessutom – tips på hur du kan engagera dig i det civila försvaret eller stärka din egen hemberedskap.

  • Antal avsnitt: 5
  • Senaste avsnittet: 2022-11-07
  • Utbildning

Var kan man lyssna?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Avsnitt