Åke Sellström

svensk försvarsforskare

Åke Sellström
Åke Ingvar Sellström, född 2 november 1948 i Göteborgs Karl Johans församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk pensionerad docent i histologi och försvarsforskare med kemiska vapen som specialitet. Biografi. Sellström disputerade 1975 i kemi vid Göteborgs universitet. Han började arbeta vid FOA 4 i Umeå 1980 och var verksam där till 2006. Vid FOA, som senare blev FOI, forskade han om kemiska vapens effekter på vårt nervsystem. Han bidrog härvid till utvecklandet av nya medicinska motmedel. https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Sellstr%C3%B6m

Avsnitt