Arvika Nyheter

Arvika Nyheter
Arvika Nyheter är en svensk nyhetstidning som utkommer måndagar, onsdagar och fredagar. Tidningen grundades 1895 med första numret 26 januari 1895 och ingår numera i NWT-koncernen. Spridning. Upplagan var cirka 8000 1962 men ökade med 2000 exemplar efter inkorporeringen av Arvika Tidning 1962. Tidningen nådde sin upplagetopp på över 13 000 strax därefter. Upplagen var kvar på cirka 12 400 exemplar 2008 och då nådde tidningen cirka 29 000 läsare, vilket innebär att tidningen lästes av en stor del av befolkningen i västra Värmland. 2019 var upplagan reducerad till 8 600 exemplar. Historia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvika_Nyheter

Avsnitt