Calle

mansnamn

Karl eller Carl är ett mansnamn med urgermanskt ursprung, som förekommer i nordiska språk och på tyska. På engelska och franska motsvaras det av Charles, och motsvarigheter förekommer även i andra språk. Namnet är identiskt med substantivet karl, i betydelsen ”fri man”. Många kungligheter har burit namnet Karl och dess motsvarigheter, däribland många svenska kungar och prinsar. Karl är också ett av de vanligaste svenska namnen. Namnet i svenskan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl

Avsnitt