Filip

mansnamn

Filip eller Philip är ett mansnamn, av grekiska Philippos som betyder 'hästvän'. Under medeltiden användes formen Filpus. Den kvinnliga formen är Filippa. I Sverige har namnet varit mycket populärt som dopnamn sedan 1980-talet. Mellan 1998 och 2001 pendlade Filip mellan första och andra plats på topplistan. Den 31 december 2013 fanns det totalt 40 814 män i Sverige med namnet Filip eller Philip, varav 28 558 med det som tilltalsnamn. År 2011 fick 614 pojkar namnet, varav 423 fick det som tilltalsnamn. Cirka två tredjedelar (17906) av dem som har Filip som tilltalsnamn stavar med F. https://sv.wikipedia.org/wiki/Filip

Avsnitt