Karin

kvinnonamn

Karin (alternativ stavning Carin) är ett kvinnonamn, en kortform av Katarina. Namnet Karin har använts sedan mitten av 1400-talet. Kari är en norsk och dialektal svensk form av namnet. Karins namnsdag är den 2 augusti. Karin är ett vanligt namn i Sverige. 31 december 2009 fanns det totalt 175 095 personer i Sverige med namnet Karin/Carin, varav 82 388 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1161 flickor namnet, varav 87 fick det som tilltalsnamn. Karen är en dansk och norsk form av Karin. Detta namn är vanligt i den engelsktalande delen av världen. Personer med namnet Karin/Carin. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karin

Avsnitt