Leksand

tätort i Leksands kommun, Sverige

Leksand
Leksand (uttal ) är en tätort i Dalarna samt centralort i Leksands kommun i Dalarnas län. Leksand är även kyrkby i Leksands socken. Etymologi. Namnet Leksand hör samman med kyrkuddens geografiska läge vid Österdalälvens utlopp ur Siljan. Förleden Lek kommer från sikens lek vid vattnet. Efterleden sand syftar på den sandiga stranden och grunda strandbotten. Historia. Orten Leksand har sitt ursprung dels i Leksands sockens gamla kyrkplats på kyrkudden, dels i byn Leksands-Noret. Kyrkudden har gamla anor som boplatsläge. En idag uterroderad stenåldersboplats har bland annat legat här. https://sv.wikipedia.org/wiki/Leksand

Avsnitt