Maria

kvinnonamn

Maria
Maria är ett kvinnonamn, och en grekisk eller latinsk form av det ursprungliga arameiska namnet Mariam, (hebreiska Mirjam, arabiska Maryam). . En finsk form av namnet är Marja, och likaså smekformerna Maj och Maja. Den engelska formen av namnet är Mary, den franska är Marie. I framför allt katolska länder är Maria/Marie också vanligt namn på män, oftast sammansatt som sista delen av ett dubbelnamn (jämför Marie-José Pérec med Jean-Marie Le Pen). Före reformationen i Sverige gavs inga flickor namnet Maria av religiösa skäl. https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria

Avsnitt