Martin Hellström

svensk professor i tyska och rektor

Martin Hellström
Martin Hellström (tidigare Todtenhaupt), född 11 april 1962 i Essen i Tyskland, är en svensk professor och rektor för Mälardalens universitet. . Han växte upp i Essen och studerade vid Ruhr-Universität Bochum (RUB) till gymnasielärare. Han var amanuens vid ”Lehrstuhl für alte Kirchengeschichte” (Prof. Dr. Wilhelm Geerlings) under åren 1985–1989. 1990 disputerade han vid RUB i germanistik med avhandlingen ”Veritas amoris. Die ’Tristan’-Konzeption Gottfrieds von Straβburg” hos Prof. Dr. Klaus Hufeland. https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Hellstr%C3%B6m

Avsnitt