Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market, till och med maj 2018 Aktietorget, är en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument, vilken upprätthålls av Spotlight Group AB. Legalt sett är marknadsplatsen en så kallad "multilateral handelsplattform". Historik. Grundaren av tankesmedjan Den Nya Välfärden, Patrik Engellau, kom 1995 med ett förslag om att skapa en alternativ handelsplats utanför Stockholmsbörsen. Målet var att göra det möjligt för företag som inte uppfyllde kraven för att noteras på börsen att få tillskott av kapital under en tillväxtfas. https://sv.wikipedia.org/wiki/Spotlight_Stock_Market

Avsnitt