Thomas

mansnamn

Tomas eller Thomas (kortform Tom) är ett förnamn och mansnamn, som också används som efternamn, speciellt i engelsktalande länder. Det baseras på det grekiska Θωμᾶς (Thōmas) som i sin tur hämtats från arameiskans ord för tvilling – תאומא (te'oma). På hebreiska heter ordet för tvilling תאום (tə'ōm). Den vanligaste stavningen i dagens svenska är med th. Äldsta belägg i Sverige, en runinskrift från 1000-talet. Namnet var ett modenamn på 1950-talet och var på 1960-talet ett av de tio vanligaste tilltalsnamnen. År 2003 fick 502 pojkar namnet, varav 44 fick det som tilltalsnamn. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas

Avsnitt