Ulf

mansnamn

Ulf
Mansnamnet Ulf är ett fornnordiskt namn med betydelsen varg, jfr ulv. Äldsta belägg i Sverige är runinskrift på 1000-talet, ex. på stenen i Källby hallar, Västergötland. Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader ... kristen man. Han hade god tro på Gud. Traditionellt uttalades namnet Ulv, men efter stavningsreformen 1906 (då v-ljudet kom att konsekvent stavas med v, utom i egennamn) har läsuttalet med f efterhand blivit helt gällande, på samma sätt som hos namn som Alf och Olof. Ulf är relativt vanligt bland män mellan 30 och 60 år, men används numera mest som andranamn. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf

Avsnitt