KK-stiftelsen

svensk myndighet och forskningsfinansiär

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, är ett forskningsstödjande organ med säte i Stockholm. . Uppdrag. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Det övergripande uppdraget är att stärka Sveriges konkurrenskraft. . KK-stiftelsen finansierar projekt inom forskning och utbildning på avancerad nivå, som bygger starka forsknings- och utbildningsmiljöer, under förutsättning att näringslivet aktivt medverkar i dessa projekt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stiftelsen_f%C3%B6r_kunskaps-_och_kompetensutveckling

Avsnitt