Kristoffer

mansnamn

Kristoffer
Christoffer är ett manligt förnamn, med grekiskt ursprung, Χριστόφορος (Christóforos). . Etymologi. Namnet anses ha betydelsen 'Kristusbärare'. En legend berättar att en man som en gång burit Jesusbarnet över ett vadställe därefter fick namnet. Sedermera blev denne Sankt Kristoffer (lat. Sanctus Christóphorus) de vägfarandes skyddshelgon. Stavning. I bruket. Christoffer är ett namn med väldigt många stavningsvarianter. Det inledande K-ljudet kan stavas med K, C eller Ch, S-ljudet kan stavas med S eller Z, och F-ljudet kan stavas med F, FF, PH eller FH. https://sv.wikipedia.org/wiki/Christoffer

Avsnitt