Vanessa

kvinnonamn

Vanessa är ett kvinnonamn. Namnet är ett litterärt påfund av domprosten och författaren Jonathan Swift(1667-1745) smeknamnet på hans kvinnliga bekantskap Esther Vanhomrigh (cirka 1688-1723). Vanessa är ett delvis anagram över hennes namn. Smeknamnet han hade gett henne dök upp i tryck 1726 som titeln på dikten Cadenus and Vanessa, som han hade skrivit 1713. Esther var dotter till Bartolomeus van Homrigh († 1703), en köpman från Amsterdam, som bodde i Dublin. Namnsdag i Finland: 25 februari både i finska kalendern och i finlandssvenska kalendern. Statistik. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanessa

Avsnitt