Niklas

mansnamn

Nicklas, Nichlas, Niklas eller Niclas är ett mansnamn och en nordisk kortform av namnet Nikolaus som har grekisk härkomst. Nikolaus är bildat av orden Nike - "seger", och laos - "folk". . Äldsta svenska belägget för namnet Niklas finns på en runhäll i Vallentuna kommun, sannolikt från början av 1100-talet; RAÄ nr U347: "Livsten lät göra broarna till själabot för sig och sin hustru Ingerun och sina söner Jorund och Niklas och Luden". . Efter att Nils blev ett vanligare namn bland allmogen kom Niklas att ta dess plats som populärt förnamn inom adeln. https://sv.wikipedia.org/wiki/Niklas

Avsnitt