Tove

kvinnonamn

Tove är ett skandinaviskt förnamn med fornnordiskt ursprung. Det kommer av namnet Tófa som är en kortform av fornnordiska kvinnonamn med anspelning på Tor, så som Þórfríðr (Torfrid) som kommer av Þórr, ’Tor; åska; tordön’, och fríðr, ’vacker’. Namnet började användas i Sverige på 1800-talet och har antagits vara en dansk variant. Andra varianter är Tova och Tuva som antas ha samma etymologiska bakgrund. Den 31 december 2008 fanns det totalt 6544 kvinnor i Sverige med namnet Tove, varav 5352 med det som tilltalsnamn. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tove

Avsnitt